Copper Inside kuparimaski on hygieeninen - Adesso

 Kuparimaski on hygieeninen

Copper Inside -maskien puhtaus analysoitiin myös Suomessa. Testeissä oli mukana 2, 4 ja 6 viikkoa erilaisissa työympäristöissä käytössä olleet maskit. Maskit olivat käytössä sairaanhoitajalla, toimistotyössä ja kynsihoitajalla, vastaavasti. Mikrobien määrä näissä kuparilla koutatuissa maskeissa oli 90 % pienempi kuin 5 h puhtaassa laboratorioympäristössä käytössä olleessa kontrollissa. Kontrolli oli tavallinen IIR-tyypin maski.

Alla on Suomen analyysitulokset käytettyjen kuparimaskien mikrobiologisesta puhtaudesta taulukoituna. Maskien mikrobien määrät olivat keskimäärin 10 % kontrolliin verrattuna.

Käytössä Työtehtävä Mikrobiologinen puhtaus % verrattuna kontrolliin
2 vko (8h/pv) sairaanhoitaja 94 %
4 vko (8h/pv) toimistotyö 81 %
6 vko (7h/pv) kynsihoitaja 96 %
Kontrolli: 5 h käytössä ollut normaali IIR-maski
Analysoitu bakteerit, hiivat ja homeet; (EN 14683:2019)

Miksi Copper Inside -kuparimaski?

  1. Tieteellinen näyttö. Suojaa myös käyttäjää, ei ainoastaan ympärillä olijoita.
  2. Kuparin teho ei laske käytön aikana, maski on hygieeninen kuparin
  3. Ei iho-ongelmia. Iho-ongelmat ovat lisääntyneet niillä, jotka käyttävät paljon tavallisia maskeja. Kuparimaski on kolmikerroksinen. Uloimmassa ja myös sisimmässä kerroksessa on kuparioksidia mikroartikkeleina.
  4. CE-luokka 1 lääkinnällinen laite. Tyyppi IIR, kirurginen suu-nenäsuojain, TUV:n tarkastama, FDA:n hyväksymä.